Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Thác loạn sau buổi họp lớp