Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Qua nhà bạn nhậu lại nhầm vợ bạn là mồi